Ảnh: Hàng không mẫu hạm đầu tiên của TQ

Cập nhật: 11:27 GMT - chủ nhật, 25 tháng 11, 2012

Liaoning, China's First Aircraft Carrier

  • Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động với lực lượng hải quân nước này, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.
  • Tàu Liêu Ninh nguyên là một tàu của Nga mang tên Varyag. Một công ty có các mối liên hệ với quân đội Trung Quốc đã mua con tàu này từ Ukraina, và kéo tàu ra khỏi vùng biển Hắc Hải năm 2001.
  • Chủ mới của con tàu nói rằng muốn biến nó thành một sòng bạc nổi ở Macau, nhưng nó đã được lắp ráp lại thành hàng không mẫu hạm cho Trung Quốc tại cảng ở Dalian.
  • Hiện chưa có phi cơ đang hoạt động nào được phân bổ cho hàng không mẫu hạm này nhưng Trung Quốc nói rằng tàu Liêu Ninh sẽ gia tăng khả năng quốc phòng vì lợi ích quốc gia của họ.
  • Một buổi lễ được tổ chức đánh dấu việc chính thức bàn giao con tàu cho Hải quân. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tới dự và thị sát con tàu.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.