Nghi lễ đánh dấu kết thúc lịch cổ Maya

Cập nhật: 14:57 GMT - thứ sáu, 21 tháng 12, 2012

Đánh dấu kết thúc chu kỳ lịch cổ Maya

  • Nhiều người tin rằng 'Ngày tận thế' sẽ đến vào ngày 21/12/2012 và hàng ngàn người đã đổ về các di tích thuộc nền văn minh Maya cổ tại Trung Mỹ để chứng kiến sự kiện này.
  • Tuy nhiên nhiều người khác cho rằng đây là ngày đánh dấu sự kết thúc một chu kỳ lớn theo lịch cổ Maya và đã tiến hành các nghi lễ ăn mừng mở ra một kỷ nguyên mới.
  • Nhiều nghi lễ được thực hiện tại Mexico và Trung Mỹ để đánh dấu ngày kết thúc một kỷ nguyên theo lịch cổ Maya.
  • Các buổi lễ tương tự cũng được tổ chức tại Guatemala để đánh dấu ngày mở đầu cho một Baktun mới, hay một chu kỳ Maya mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 400 năm.
  • Một số người tin rằng Bugarach, thuộc vùng núi Pyrenees của Pháp, là một trong vài địa điểm duy nhất trên trái đất sẽ không bị ảnh hưởng của 'ngày tận thế'.
  • Áp phích "Ngày tận thế" được dán cả trên đường phố New York ngày 21/12/2012.
  • Thầy cúng làm các nghi lễ truyền thống tại bờ biển Lima của Peru để ngăn chặn 'ngày tận thế'.
  • Những người khác tự phòng thân bằng cách làm thuyền với hy vọng thoát được 'ngày tận thế'.
  • Nhưng với rất nhiều người trên khắp thế giới thì ngày 21/12 chỉ là cái cớ để tổ chức liên hoan.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.