Thiếu niên Nam Hàn tập quân sự đầu năm

Cập nhật: 12:49 GMT - thứ hai, 7 tháng 1, 2013
  • Các thiếu niên Nam Hàn tập nâng thân gỗ trong một trại huấn luyện quân sự mùa đông ở Ansan, phía Nam thủ đô Seoul. Đi nghĩa vụ quân sự hai năm là điều bắt buộc đối với các công dân Nam Hàn, nhưng các kỳ luyện tập như thế này hoàn toàn là do lựa chọn của các gia đình.
  • Hàng trăm em từ 11 đến 17 tuổi tham gia khóa huấn luyện này mỗi năm, do các cựu lính hải quân tổ chức. Trại Blue Dragon cũng tổ chức khóa huấn luyện mùa hè.
  • Các em phải trải qua nhiều bài tập khó, như bài tập thể lực ngoài trời với nhiệt độ thấp. Trong thời gian tham dự khóa huấn luyện, trò chơi điện tử và đồ ăn nhanh hoàn toàn bị cấm.
  • Đợt tập mùa đông năm nay có chừng 50 bạn trẻ tham dự. Các em nói "rất hài lòng" về khóa huấn luyện nhằm nâng cao tính kỷ luật và thể lực, tinh thần.
  • Đăng ký cho con tham dự các khóa huấn luyện như thế này là một lựa chọn phổ biến của các bậc phụ huynh trong các kỳ nghỉ kéo dài của học sinh ở Nam Hàn.
  • Học sinh vác chiếc thuyền phao trong trại huấn luyện Ansan. Mỗi khóa huấn luyện kéo dài từ bốn đến 14 ngày.
  • Một trong những bài tập là ném tuyết lên người trần.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.