Triển lãm tranh Manet

Cập nhật: 11:12 GMT - thứ ba, 22 tháng 1, 2013
  • Hàn Lâm viện Hoàng gia tại Anh chuẩn bị có triển lãm lớn đầu tiên của danh họa Pháp Edouard Manet.
  • Với hơn 50 bức tranh, triển lãm nhận được đóng góp từ các bộ sưu tập công và tư khắp châu Âu, châu Á và Mỹ.
  • Bức Âm nhạc ở Vườn Tuileries, năm 1862, là một trong những điểm nhấn.
  • Manet là một trong những người sáng lập hội họa hiện đại, có ảnh hưởng to lớn đến trường phái Ấn tượng.
  • Ông chống lại các giá trị hàn lâm, gạt bỏ các đề tài truyền thống như tôn giáo, thần thoại, lịch sử.
  • Những ý tưởng của ông khiến ông có tiếng như nhà cách mạng, mặc dù ông vẫn xem mình đi theo các Bậc thầy Cũ.
  • Triển lãm ở London kéo dài từ 26/1 đến 14/4 năm 2013.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.