Campuchia đưa tang vua Sihanouk

Cập nhật: 14:34 GMT - thứ hai, 4 tháng 2, 2013

Campuchia để tang Quốc vương Norodom Sihanouk

  • Hàng ngàn người Campuchia xếp hàng trước cung điện hoàng gia tại thủ đô Phnom Penh, nơi quan tài của Quốc vương Norodom Sihanouk được đặt.
  • Nghi lễ hỏa táng sẽ được chủ trì bởi con ông, Quốc vương Norodom Sihamoni - một vũ công ballet không hề có trong tay quyền lực hay danh vọng như cha mình.
  • Lễ tang sẽ kéo dài 1 tuần lễ ở Campuchia.
  • Những lãnh đạo nước ngoài cũng có mặt để dự lễ hỏa táng vị vua quá cố của Campuchia, trong đó có thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Thái tử Nhật Akishino.
  • Sau khi hỏa táng, tro của Quốc vương Sihanouk sẽ được rải vào lòng sông Mekong.
  • Được biết đến như là một người bộc trực, ông Sihanouk đã cùng với phe Khmer chống lại chính quyền Campuchia do Mỹ lập ra, tuy nhiên sau chiên thắng của quân cộng sản Campuchia năm 1975, ông và vợ lại bị giảm lỏng ở cung điện.
  • Sau này, ông Sihanouk lại lãnh đạo quân nổi dậy chống chính quyền Phnom Penh do Việt Nam lập ra và ký hiệp định hòa bình giúp ông quay trở lại ngôi vị năm 1993.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.