Đức Giáo hoàng Benedict XVI

Cập nhật: 12:33 GMT - thứ hai, 11 tháng 2, 2013
  • Đức Hồng y Joseph Ratzinger trong lễ tang cố Giáo hoàng nhiệm kỳ trước John Paul II. Lên ngôi năm 78 tuổi, Ngày là một trong những vị giáo hoàng cao tuổi nhất trong lịch sử khi được bầu chọn hồi 2005.
  • Hồng y Ratzinger được Đức Giáo hoàng John Paul II mời về Rome năm 1981 để phụ trách giáo lý cho Tòa Thánh. Ngài đã giữ chức Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican trong nhiều năm.
  • Giáo hoàng thả chim bồ câu trong một ngày lễ của Thiên Chúa giáo La Mã.
  • Khi chưa lên ngôi trị vì Tòa Thánh Vatican, Đức Hồng y Joseph Ratzinger là một giáo sư thần học ở Đức.
  • Sinh năm 1927, hồi trẻ, thanh niên Joseph Ratzinger từng phục vụ trong lực lượng phòng không của quân đội Đức thời chế độ phát-xít.
  • Tuy cũng thăm viếng nhiều nơi nhưng Đức Giáo hoàng Benedict XVI không đi nhiều bằng vị tiền nhiệm người gốc Ba Lan.
  • Đây là vị giáo hoàng La Mã đầu tiên từ chức kể từ 600 năm nay.
  • Đức Giáo hoàng Benedict lên trị vì đúng lúc có một trong những cơn bão tố dữ dội nhất mà Giáo hội La Mã phải đương đầu trong những thập niên qua bùng ra - vụ bê bối các tu sỹ lạm dụng tình dục trẻ em.
  • Di sản của Giáo hoàng được ghi nhận là nêu bật lại các giá trị Công giáo như để đối trọng lại các chủ thuyết khác trong thế kỷ 20 gồm chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa tự do.
  • Dù không chấp nhận chủ thuyết cộng sản, Đức Giáo hoàng Benedict XVI cũng đã thăm Cuba, và gần đây nhất là đón lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng tại Thư viện của Ngài ở Vatican hôm 22/1/2013. Nhưng Đức Giáo hoàng sẽ không còn dịp đi thăm Việt Nam lúc tại chức như từng mong muốn.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.