London, những góc hiếm thấy

Cập nhật: 09:50 GMT - thứ hai, 18 tháng 2, 2013
 • 60 Ludgate và 30 Old Baliey, Andy Spain chụp
  Nhiếp ảnh gia Andy Spain đã dành mấy năm vừa rồi ở các công trường xây dựng ở London. Ông nói: "Khi một tòa nhà bị gỡ xuống nó tạo cảnh tượng khác, ngắn ngủi, trước khi tòa nhà khác tới chiếm cứ nơi đó." Đây là ảnh khu vực xung quanh Ludgate và Old Bailey
 • Ông nói được "ưu tiên nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời từ trên mái nhà" chẳng hạn như ở đây là cảnh Rolls Building từ Tòa Thượng thẩm ở Strand.
 • 60 Holborn Viaduct, ảnh của Andy Spain
  Andy Spain cho rằng, một khi các tòa nhà này bắt đầu xây dựng và hoàn thành, cảnh vật sẽ lại biến mất. Đây là khu công trường ở 60 Holborn Viaduct.
 • Queen Victoria Street, Andy Spain
  Phố Queen Victoria Street trong lúc đang xây, phía sau là tòa nhà cao nhất Anh quốc, The Shard.
 • One New Change, Andy Spain
  Nhiếp ảnh gia Spain được biết đến với các bức ảnh kiến trúc và thường chụp ảnh các tòa công sở. Đây là hình ảnh xung quanh One New Change ở khu trung tâm London.
 • Bệnh việ Middlesex, Andy Spain
  Công trường nơi từng là tòa nhà bệnh viện Middlesex, trong quá trình xây mới với mức đầu tư 750 triệu bảng. Sau khi Hội đồng Thành phố Westminster cho phép tiến hành quy hoạch hồi đầu tháng 02/2012, nơi này sẽ trở thành 237 khu căn hộ tư nhân và 54 nhà mức giá bình dân.
 • 100 Bishopsgate, Andy Spain
  Bishopsgate ở Trung tâm London. Khu công trường này đang dần trở thành tòa tháp 40 tầng. Triển lãm của Andy Spain mang tên Love LDN do Wordsearch tổ chức ở Kohn Perdersen Fox Gallery. Toàn bộ ảnh của Andy Spain/www.asvisual.co.uk

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.