Hình ảnh mới về Cuộc chiến Việt Nam

Cập nhật: 12:49 GMT - thứ tư, 10 tháng 4, 2013

Nội dung này đã bị gỡ bỏ, mong độc giả thông cảm.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.