Nghệ thuật nhồi khí cỡ đại ở Hong Kong

Cập nhật: 08:57 GMT - thứ sáu, 26 tháng 4, 2013
  • Triển lãm các tác phẩm làm bằng vật liệu nhồi khí được tổ chức tại khu văn hóa Tây Cửu Long ở Hong Kong, trước khi người ta cho xây một công viên ở đây vào năm 2014.
  • Nghệ sỹ Trung Quốc Tào Phi cùng hình con lợn của cô có tên là "Kho báu".
  • Tác phẩm "Sacrilege 2012" của nghệ sỹ Anh, Jeremy Deller là các khối vật liệu thổi bên trong thể hiện lại quần thể đá cổ Stoneghenge ở Anh Quốc.
  • Nghệ sỹ Hong Kong Tam Wai Ping cầm một bồn cá thuộc nhóm đề tài "Rơi lại vào thế giới tẻ nhạt 2013".
  • Tác phẩm "Complex Pile" (Tổng thể chồng lên nhau) của Paul Mccarthy từ Hoa Kỳ.
  • Choi Jeong Hwa của Nam Hàn đứng cạnh tác phẩm "Sự trống rỗng của hình thể". Dạng nghệ thuật nhồi khí cỡ lớn này chưa từng được trình bày ở Hong Kong.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.