Thăm đảo của Đài Loan nằm sát TQ

Cập nhật: 11:05 GMT - thứ ba, 7 tháng 5, 2013
  • Tại chiếc cổng có niên đại Hưng Kiến ở Kim Môn, nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc lục địa, còn yết thị của Thống chế Tưởng Giới Thạch 50 năm trước, kêu gọi "ngày về quang phục đại lục" và "giải phóng đồng bào".
  • Nằm gần Phúc Kiến hơn là Đài Loan nhưng do chính quyền Đài Bắc kiểm soát từ sau Nội chiến Quốc Cộng chấm dứt năm 1949, trên đảo Kim Môn vẫn còn hàng loa cỡ đại để phát thanh tuyên truyền về Trung Quốc.
  • Cảnh chiều xuống trên bãi biển đáng ra phải thật là thơ mộng nhưng nếu nhìn ra bờ cát, du khách sẽ thấy các hàng cột chống đổ bộ vẫn còn đó.
  • Trong nhiều năm căng thẳng xuyên qua eo biển Đài Loan luôn cảnh giác nhằm ngăn ngừa Trung Quốc tấn công. Nhưng nay, cầu nối đảo Tiểu Kim Môn và Hạ Môn của Trung Quốc dự kiến hoàn tất vào năm 2016 sẽ thúc đẩy du lịch hai bên.
  • Nay, trong hầm pháo ở núi Thái Vũ, cảnh diễn tập bắn pháo chỉ là để phục vụ du khách.
  • Phòng họp trong lòng đất có thể chứa đông người và biến thành nơi hội đàm cho hoạt động quân sự.
  • Địa đạo cũng có thể dùng cho việc di chuyển pháo và quân lính.
  • Tại Cổ Ninh Đầu, tháng 10/1949 có đợt tấn công của quân đội cộng sản nhưng thất bại và số thương vong đến nay vẫn không được biết chính xác nhưng dấu tích tàn phá vẫn còn rất rõ.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.