Pháp giới thiệu tranh tuyên truyền VN

Bảo tàng Musee du quai Branly ở Paris mở triển lãm tranh cổ động tuyên truyền của Bắc Việt Nam thời chiến tranh với Hoa Kỳ.

Triển lãm do bà Christine Hemmet, trưởng ban châu Á của bảo tàng Branly làm chủ nhiệm.

Bản quyền hình ảnh

Trang web của bảo tàng viết rằng đây là triển lãm 'tranh cổ động, tuyên truyền 1954 - 2000 lấy tư liệu từ Bảo tàng Phụ nữ ở Hà Nội'.

Bản quyền hình ảnh

Trong triển lãm có cả phim đen trắng cảnh phụ nữ Việt Nam bắn máy bay Mỹ hoặc tập luyện quân sự, lao động, sản xuất phục vụ cuộc chiến.

Vẫn trang web của bảo tàng nói phụ nữ Việt Nam có truyền thống tham gia đánh giặc, trong các cuộc chiến gần đây chống lại "quân Pháp, Mỹ và Trung Quốc".

Tuy thế, trong triển lãm chủ yếu chỉ là hình ảnh giai đoạn cuộc chiến Mỹ - Việt và một số chủ đề khác như lao động, giáo dục giới tính, y tế ở Việt Nam thời bao cấp.

Ngoài tham gia chiến đấu, phụ nữ Việt Nam cũng đóng vai trò trong giáo dục, nông nghiệp và công nghiệp, theo giới thiệu của bảo tàng.

Năm nay là năm kỷ niệm bốn thập niên Paris và Hà Nội thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bản quyền hình ảnh

Cuộc triển lãm kéo dài từ 26/6 đến 28/09 năm 2014.