'Khoảnh khắc hoàn hảo' của loài vật

Giải thưởng nhiếp ảnh giành cho các bức hình chụp động vật ở những khoảnh khắc 'hoàn hảo' trong thiên nhiên.