Scotland: 'Kẻ khóc người cười'

Kết quả trưng cầu dân ý Scotland khiến những người ủng hộ độc lập rơi lệ, còn những ai muốn ở lại Anh Quốc ăn mừng.