Biểu tình phản đối ông Tập Cận Bình tại Hà Nội

Một nhóm người xuống đường với khẩu hiệu 'không lệ thuộc Trung Quốc' trước chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình.