http://www.bbcvietnamese.com

03 Tháng 8 2005 - Cập nhật 16h11 GMT

Nguyễn Kỳ Phong
Nhà nghiên cứu các vấn đề quân sự

Những suy nghĩ sau cùng về KĐMTC

Tương tự như tác phẩm The Palace File/HSMDÐL, Khi Ðồng Minh Tháo Chạy được viết theo lối sử kể truyện (narative history).

Sử kể truyện hấp dẫn và dễ đọc hơn sử biên niên (chronological history).

Một vài thí dụ về những tuyệt tác của sách loại sử kể truyện là, Hell in a Very Small Place: the Seige of Dien Bien Phu của Bernard Fall; The Best and the Brightest của David Halberstam; hay, American Caesar: Douglas MacArthur 1880-1964 của William Manchester.

Sử kể truyện cho người đọc nhiều hứng thú và lôi cuốn người đọc, nhưng rất khó viết.

Người viết loại sách này cần có một văn phong lưu loát, trí nhớ chính xác, và một sự phong phú về sử liệu.

The Palace File có được vài yếu tố này; nhưng KĐMTC thì hoàn toàn không.

Hai tác phẩm gần như là một về phương diện sử liệu, nhưng KÐMTC không có văn phong lưu loát như The Palace File.

Ở những đoạn văn đầu mỗi chương trong KÐMTC, tác giả cố gắng viết theo lối sử kể truyện nhưng không thành công. Ðộc giả có thể thấy điều đó ở đoạn văn đầu của các Chương Một, Hai, Ba, Sáu, Chín.

Ở Chương Sáu, tác giả giới thiệu những sự biến động của thế giới vào mùa Thu năm 1973 bằng bốn câu thơ bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư là một phản đề không hiểu được.

Ở một vài nơi, tác giả sử dụng sử liệu một chiều: chỉ xài chi tiết trong sử liệu để biện minh cho lý thuyết của mình, mà không thông báo cho độc giả những chi tiết khác ngược lại, để độc giả có thể so sánh.

Người ghi lại lịch sử vô tư và không thành kiến là người trình bày hai mặt của sử liệu, chi tiết, sự kiện, rồi tự quyết định một kết luận-nhưng đồng thời cũng cho độc giả kết luận riêng của họ với tất cả sử liệu tác giả đã trình bày.

Như đã nói ở đầu bài viết, Khi Ðồng Minh Tháo Chạy là một tác phẩm hữu ích cho giới độc giả 'vì một lý do nào đó' không cập nhật với sử liệu, hay không rành về liên hệ Hoa Kỳ-Việt Nam vì giới hạn ngôn ngữ.

Ða số độc giả sẽ tìm thấy nhiều giải đáp, câu trả lời, về những bí ẩn trong liên hệ Hoa Kỳ-Việt Nam xảy ra trong cuộc chiến.

Tuy nhiên, đối với một số độc giả đã quen thuộc với sử liệu và tương đối am tường về những chi tiết của cuộc chiến Việt Nam 'nhất là những độc giả đã thưởng ngoạn The Palace File' có lẽ họ phải chờ một tác phẩm khác của Nguyễn Tiến Hưng, một tác phẩm khác hơn là Khi Ðồng Minh Tháo Chạy.