sắp lên trang
Bầu cử Tổng thống Mỹ

Cập nhật: 20:35 GMT - thứ ba, 6 tháng 11, 2012
tải lại trang để cập nhật sự kiện mới nhất

sự kiện chưa xảy ra

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ

Cập nhật:09:34 GMT - thứ ba, 30 tháng 10, 2012

Hai ứng viên Barack Obama (Đảng Dân chủ) và Mitt Romney (Đảng Cộng hòa) đối đầu nhau trong cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Mỹ.

Đóng góp ý kiến về bầu cử Mỹ

Quý vị có thể chia sẻ ý kiến với chúng tôi qua email vietnamese@bbc.co.uk hay các phương thức sau:

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.