Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các điểm chính

  • Sinh năm 1911 tại Lệ Thủy, Quảng Bình
  • Năm 1925 học Quốc học Huế, tham gia bãi khóa
  • Tham gia cách mạng từ sớm, gặp Hồ Chí Minh năm 1940
  • Năm 1944 thành lập Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam
  • Lãnh đạo quân đội chiến thắng quân đội thực dân Pháp năm 1954 sau trận Điện Biên Phủ
  • Tham gia hoạch định nhiều chiến dịch trong cuộc chiến Việt Nam
  • Giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng tới 1980, Phó Thủ tướng tới 1991
  • Đám tang ông trở thành hiện tượng hiếm có với hàng triệu người dân Việt nam bày tỏ lòng thương tiếc vị Đại tướng huyền thoại.

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 13 tháng 10 2013

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.