Trực tiếp Biểu tình lớn chống Trung Quốc

Các điểm chính

  • Sáng Chủ nhật 11/5 tại các thành phố lớn
  • Con số hàng trăm người mỗi nơi
  • Phản đối Trung Quốc mang giàn khoan vào vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam

Nhắn tin trực tiếp

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.