40 năm kết thúc Cuộc chiến Việt Nam

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 2 tháng 5 2015

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.