Ông Obama thăm VN: Phản ứng và bình luận

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 26 tháng 5 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.