Formosa là thủ phạm vụ cá chết

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 1 tháng 7 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.