Lần đầu tiên VN được HC Vàng ở Olympic

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 7 tháng 8 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.