Thái Lan thông qua dự thảo hiến pháp

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 8 tháng 8 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.