Ảnh 'di tản Sài Gòn' bị in nhầm

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 11 tháng 8 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.