Hoàng Xuân Vinh có huy chương thứ hai

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 11 tháng 8 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.