Manila, Tokyo gửi thông điệp cho Trung Quốc

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 11 tháng 8 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.