Cuộc chiến Việt Nam

Trên bức hình của Eddie Adams tướng VNCH Nguyễn Ngọc Loan bắn thẳng vào đầu một Việt Cộng. Bức ảnh đã thay đổi quan niệm của nhiều người về cuộc chiến và đã ám ảnh tướng Loan cho tới khi ông chết.

Bấm vào số để xem hình
Hình trước  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
  Hình sau