Màn trình diễn hiếm có của vũ trụ

Màn trình diễn hiếm có của vũ trụ

Ba hiện tượng mặt trăng hiếm cùng xảy ra đêm 31/1: nguyệt thực, siêu trăng và trăng xanh (hay còn gọi là trăng máu).

Lần cuối cùng cả ba hiện tượng này trùng lặp là 152 năm trước.