Brazil bị Đức hạ nhục ở bán kết

Các điểm chính

  • Đức 4- 0 Bồ Đào Nha
  • Đức 2- 2 Ghana
  • Đức 1-0 Hoa Kỳ
  • Đức 1-0 Pháp
  • Brazil 3-1 Croatia
  • Brazil 0-0 Mexico
  • Brazil 4-1 Cameroon
  • Brazil 2- 1 Colombia

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 9 tháng 7 2014

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.