VN công nhận quyền chuyển đổi giới tính

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Viet Pride Festival (Vietnam LGBT Pride Festival) lần thứ 4 tổ chức tại Hà Nội mùa hè 2015

Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu thông qua Bộ luật dân sự (sửa đổi) sáng 24/11, thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính.

Chi tiết này nằm trong Điều 37, được đa số đại biểu thông qua.

Có 399 đại biểu tán thành với Điều 37 thuộc Bộ luật Dân sự về chuyển đổi giới tính, 43 đại biểu không tán thành, 4 người không biểu quyết.

Điều 37 ghi: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

Trong khi đó, điều 36 nói về quyền xác định lại giới tính: “Cá nhân có quyền xác định lại giới tính; Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính; Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật; Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

Bộ luật dân sự sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017, bao gồm 27 chương, 689 điều.

Tin liên quan