Bạn có 'đẹp' như vận động viên Olympic?

Rất tiếc trình duyệt của bạn không được hỗ trợ Xem tường thuật Rio 2016 của BBC

Sự chọn lựa của bạn như thế nào

Hơn 10,000 vận động viên trong số 11,500 được dùng trong dự án này. 1,500 vận động viên còn lại không có thông số về cân nặng, chiều cao và độ tuổi. Dữ liệu của Liên đoàn Olympic chính xác theo số liệu đưa ra vào thứ Hai, 08/08/2016.

Sự phù hợp giữa dữ liệu của bạn và dữ liệu vận động viên được tính bằng phương pháp toán học có tên Sự khác biệt Euclidean. Phương pháp này cho phép tính toán sự khác biệt giữa thông tin của người sử dụng và của vận động viên.

Những vận động viên có sự khác biệt ngắn nhất so với người sử dụng sẽ phù hợp với cân nặng và chiều cao của vận động viên.

Nếu có hơn ba vận động viên với sự khác biệt giống nhau so với người sử dụng, ngày sinh của của người sử dụng sẽ được dùng để phân định.


Tác giả

Thực hiện bởi Nassos Stylianou, John Walton và Nathan Mercer. Phân tích dữ liệu bởiRansome Mpini, thiết kế bởi Gerry Fletcher và phát triển bởi Luke Ewer và Chris Ashton. Hiệu đính thêm bởi Liam Bolton và Phil Dawkes

Tin liên quan