Nghèo đói

  1. Video content

    Video caption: Covid-19 làm trầm trọng thêm tình trạng lao động trẻ em ở Uganda

    Trước đại dịch, có 15% trẻ em Uganda phải lao động kiếm sống. Nay, trường học đóng cửa và thu nhập gia đình giảm sút khiến có thêm nhiều em nữa phải đi làm.