Người già

 1. Tina Hà Giang

  BBC News Tiếng Việt

  Anti Asian Hate Crime protest

  Năm người Mỹ gốc Việt thuộc nhiều lứa tuổi và nhiều thành phần chia sẻ cảm nhận và suy nghĩ của họ với BBC News Tiếng Việt về vấn đề hiện đang làm họ rất quan tâm.

  Xem thêm
  next