Đan Mạch

 1. Maddy Savage & Benoît Derrier

  BBC Worklife

  URBAN POWER Architecture & Urban Planning

  Trước sức ép về nhà ở ngày một tăng, thủ đô của Đan Mạch xây dựng các hòn đảo nhân tạo có tính đến chống biến đổi khí hậu và công nghệ của tương lai.

  Xem thêm
  next