Sân khấu

 1. Bùi Văn Phú

  Gửi đến BBC từ California

  "Vợ ba" muốn giải phóng phụ nữ Việt?

  Vào phim là cảnh sông núi, với con đò chở khách trên sông. Phong cảnh như đường lên chùa Hương Tích, nhưng mang nét âm u buồn.

  Xem thêm
  next