Giao thông

  1. Video content

    Video caption: Kênh đào Suez qua những con số

    BBC điểm nhanh những con số để giải thích lý do vì sao tuyến hải hành này lại quan trọng với tất cả mọi người trên thế giới.