Tổ chức thương mại thế giới WTO

  1. Video content

    Video caption: Chính quyền Trump và WTO