Tổ chức thương mại thế giới WTO

  1. A ship in China

    Hoa Kỳ đã không chứng minh được việc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng TQ là thỏa đáng, ủy ban của Tổ chức Thương mại Thế giới nói.

    Xem thêm
    next
  2. Video content

    Video caption: Chính quyền Trump và WTO