Giới trẻ

 1. Đoàn Huyên

  Gửi đến BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn

  Hội thanh niên VN

  Các ngôi sao trở thành ủy viên TƯ Hội Thanh niên liệu có giúp giới trẻ 'có lý tưởng đúng đắn', 'là đại sứ về đạo đức lối sống'?

  Xem thêm
  next
 2. Video content

  Video caption: Thế hệ trẻ ở nước ngoài: 'Gia đình Việt nghiêm khắc về chuyện yêu'

  "Người Viêt nghiêm khắc về chuyện yêu, quan trọng chuyện học" Maja Hà Dương Hải My, 19 tuổi, nói. "Cho nên khó tâm sự với bố mẹ."