Bệnh sốt rét

 1. Christine Ro, tường thuật từ Bhutan

  BBC Future

  Other

  Quan niệm tôn giáo ăn sâu cùng với sự thiếu hợp tác xuyên biên giới đã khiến cuộc chiến chống bệnh sốt rét ở Bhutan là một quá trình gian khổ.

  Xem thêm
  next