Nguyễn Xuân Phúc

 1. TS. Phạm Quý Thọ

  Gửi cho BBC từ Hà Nội

  Mỹ - Việt

  Chuyển đổi từ nhà nước toàn trị, đảng trị sang mô hình ‘chính phủ kiến tạo’ đòi hỏi sự đồng thuận của lãnh đạo tập thể và linh hoạt về ý thức hệ.

  Xem thêm
  next