Ai Cập

 1. Patricia Clavin

  BBC Culture

  Griffith Institute, University of Oxford

  Khi ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun được mở ra vào tháng 11/1922, thế giới trở nên phát cuồng vì vị vua thiếu niên này.

  Xem thêm
  next
 2. Patricia Clavin

  BBC Culture

  Griffith Institute, University of Oxford

  Khi ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun được mở ra vào tháng 11/1922, thế giới trở nên phát cuồng vì vị vua thiếu niên này.

  Xem thêm
  next