Giáo dục

 1. Ngô Tuyết Lan

  Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội

  Hình minh họa

  Ý kiến nói chính sách "song giảm" nhìn từ góc độ khác có thể thấy lãnh đạo Trung Quốc đang hướng tới nền giáo dục một màu, hạn chế và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động.

  Xem thêm
  next
 2. Tiến sỹ Tạ Long

  Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội

  Việt Nam

  Ý kiến của nhà nghiên cứu từ Hà Nội về giáo dục, đào tạo Việt Nam hiện nay và những kỳ vọng, trông đợi với lãnh đạo ngành giáo dục Việt Nam trước thềm năm học mới 2021-22.

  Xem thêm
  next
 3. Nam Lê

  Đang làm tiến sĩ ở University College Dublin

  Văn miếu

  Ý kiến nói Việt Nam cần xác định đào tạo tiến sĩ là đào tạo người làm nghiên cứu và chấm dứt việc kỳ cục dùng bằng 'tiến sĩ' để khoe chức quyền.

  Xem thêm
  next
 4. Nhã Duy

  Gửi đến BBC từ Dallas, Texas

  Học sinh Mỹ trong một lớp hóa học

  Tác giả nói về cách học sinh ở Mỹ được giáo dục để trưởng thành, liên quan đến mọi vấn đề cần có sự lên tiếng, từ quan hệ thầy-trò, hành động sách nhiễu, đến kỳ thị... từ học đường đến xã hội.

  Xem thêm
  next