Quan hệ Hoa Kỳ - Bắc Hàn

  1. Joe Biden, then vice-president, looks over to North Korea from South Korea on 7 December 2013

    Tuyên bố này được đưa ra khi Nhà Trắng chuẩn bị công bố cách tiếp cận "đã được hiệu chỉnh" nhằm gây sức ép buộc Bắc Hàn từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

    Xem thêm
    next