Cộng hòa Czech

 1. Nguyễn Cường

  Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Prague, CH Czech

  Nguyễn Cường

  Ý kiến nói kết quả bầu cử 2021 mở ra cơ hội cho sự trở lại của Tự do, Dân chủ, và đánh dấu lần đầu tiên từ Cách mạng Nhung 1989, đảng Cộng sản không có chỗ trong Quốc hội.

  Xem thêm
  next