Kim Jong-un

 1. Ban kiểm chứng thực tế và Theo dõi

  BBC News

  Kim Jong-un inspects crops in 2019

  Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un cảnh báo về khả năng thiếu lương thực - chúng ta biết gì về tình hình lương thực của nước này?

  Xem thêm
  next