Liên Hiệp Quốc

  1. BS Lý Văn Lượng

    Anh có ca thứ ba 'lây nhiễm khi ở nước ngoài', không phải ở TQ và bác sĩ Lý Văn Lượng - người công khai hóa vụ virus corona Vũ Hán - đang trong tình trạng nguy cấp.

    Follow
    next