Anh quốc

 1. Richard Moore on Tuesday

  Trùm tình báo hải ngoại của Anh, Richard Moore, đã cảnh báo về "bẫy nợ và bẫy dữ liệu" của Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp đầu tiên.

  Xem thêm
  next
 2. Song Chi

  Gửi cho BBC từ Leeds, Anh quốc

  Migrants arriving in Dungeness, 20 November 2021

  Cơ hội việc làm cao trong cộng đồng người Việt và mức lương tốt cho lao động chân tay là lý do nhiều người Việt bất chấp nguy hiểm vào Anh, một nhà quan sát sống tại Anh viết.

  Xem thêm
  next
 3. Phone

  Tranh cãi về nhu cầu bảo vệ trẻ em trước các nhóm lạm dụng dùng mạng xã hội khiến dịch vụ mã hóa tin nhắn của Facebook và Instagram bị hoãn áp dụng tới 2023.

  Xem thêm
  next