Đài Loan

 1. Tina Hà Giang

  BBC News Tiếng Việt

  Dân Đài Loan muốn giữ nguyên hiện trạng, không thống nhất mà cũng không độc lập

  Ý kiến phần lớn người Đài Loan thích duy trì hiện trạng, không thống nhất cũng không độc lập, nhưng những diễn tiến gần đây của mối quan hệ xuyên eo biển, Hong Kong và COVID-19, khiến Đài Loan xa rời thêm TQ.

  Xem thêm
  next