Campuchia

 1. Getty Images

  Phnom Penh xác nhận san bằng cơ sở quốc phòng do Mỹ tài trợ để phát triển căn cứ hải quân gần với biên giới Việt Nam bằng tiền của Trung Quốc.

  Xem thêm
  next
 2. Robert Reid

  BBC Travel

  Getty Images

  Được trồng từ hơn 800 năm trước nhưng đến cuối Thế kỷ 19 hạt tiêu Kampot mới nổi tiếng toàn cầu, nhờ sự phát hiện của thực dân Pháp tại Campuchia.

  Xem thêm
  next