Dân túy

 1. Nguyễn Quang Duy

  Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Melbourne, Úc

  Supporters hear Donald Trump speak at the Conservative Political Action Conference in Orlando, February 28, 2021

  Ý kiến nói các ủng hộ viên bảo thủ trong đảng Cộng hòa vẫn tín nhiệm ông Donald Trump nên ông còn ở lại với đảng này.

  Xem thêm
  next